Index of /upslabel/test_xml/


../
HTML_image.html                  27-Nov-2014 08:44        2181
PickupRequest.xml                 27-Nov-2014 08:44        2382
PickupResponse.xml                 27-Nov-2014 08:44         629
ShipAcceptRequest.xml               27-Nov-2014 08:44        27574
ShipAcceptResponse.xml               27-Nov-2014 08:44        1323
ShipConfirmRequest.xml               27-Nov-2014 08:44        3893
ShipConfirmResponse.xml              27-Nov-2014 08:44        27829